Om släcka 2:or

Släcka 2:or
Om du får nedslag på bilbesiktningen så behöver du inte boka en ny tid och åka tillbaka dit för att få dina brister godkända. Våra verkstäder är ackrediterade och kan åtgärda dessa fel och samtidigt rapportera in dem till Transportstyrelsen, det vill säga förvandla dem från 2:or till 1:or. Du lämnar oss alltså med en besiktad och körklar bil.

Vi tar hand om fel och brister på utsidan av bilen, liksom insidan till exempel lampor och dörrar. Även anmärkningar på fjädring, bromsledningar och styrsystem kan vi åtgärda direkt.

All information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs betraktas som uppdragsgivarens egendom och skall behandlas med sekretess.

Undantag från ovan:
Den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig. Den information som uppdragsgivaren kommit överens med kontrollorganet om att det får använda (t.ex. för att besvara ett klagomål). När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska lämna ut konfidentiell information meddelas uppdragsgivaren skriftligen innan information lämnas

Undantag:
Uppdragsgivaren ska inte meddelas om detta är förbjudet enligt lag. Sådan information om uppdragsgivaren som mottagits från andra källor än denne (t.ex. klagande, myndigheter) behandlas med sekretess.

Kontrollorganets personal är informerade om, införstådda med och försäkrar att vid kontrollarbete behandla uppgifter om kontrollerade objekt konfidentiellt samt att inte för utomstående avslöja den information som framkommer vid kontroller. Äganderätt skall skyddas.

Undertecknad försäkran om att följa gällande rutiner och regler, att inte låta sig påverkas av utomstående samt att inte för utomstående avslöja uppgifter om kontrollerade objekt är upprättad.

Tillbaka