OM OSS

Vår vision och värdegrund

Sedan starten 1999 har vi på AlltiBil strävat efter att skapa så många nöjda kunder som möjligt. Vi värdesätter långsiktiga relationer och har därför alltid sett det som vår främsta utmaning att inte bara möta men också att överträffa våra kunders förväntningar. Med stort engagemang och yrkesstolthet gör vi våra kunder redo att njuta av resan mot sina mål. Här kan du läsa mer om vår vision och värdegrund. Välkommen till oss!

Affärsidé
Vi skänker nöje på resan med våra lokalt förankrade och hälsosamma verkstäder i Sveriges storstadsregioner

Definition: Våra verkstäder erbjuder helomfattande fordonstjänster och är en naturlig del av varje samhälle vi verkar i. Våra kunder känner oss väl och har förtroende för oss.

Vision
Alla känner någon som med glädje minns sin senaste kontakt med AlltiBil.

Definition: Det finns en verkstad som drivs av AlltiBil i varje storstadskommun. Verkstäderna är alltid ett självklart alternativ för fordonstjänster. Alla medarbetare är friska, bryr sig om varandra och lyckas tillsammans! På AlltiBil är alla stolta över sina yrkesval och känner att de kan förverkliga sig själva i sina roller.

Våra kärnvärden

Passion
Vi tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö vi kan vara stolta över och där vi kan utvecklas tillsammans. Varje dag går vi hem med känslan ”idag gjorde vi vårt bästa och lärde oss många nya saker”. Vårt driv, entusiasm och glädjen till vårt arbete gör oss starkare än våra konkurrenter.

Ödmjukhet
Vi behandlar alla med respekt och bemöter alltid våra kunder med nyfikenhet, lyhördhet och professionalism. Genom att visa varandra respekt skapar vi en god plattform för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Relation
AlltiBil utgörs av oss! Vi är människor som gör affärer med människor. Våra relationer bygger på glädje, trovärdighet och kompetens. Kunden upplever alltid en trygghet och omsorg genom vårt bemötande.

Hållbarhet
Vi föredrar långsiktighet framför kortsiktiga vinster. Vi kan erbjuda bättre tjänster till våra kunder genom harmoni och balans i livet.

Principer
AlltiBils framgång grundas i dess principer vilka vägleder oss i allt vi gör. Alla beslut måste vara förenliga med våra principer varför du som kund alltid kan veta vad du kan förvänta dig av oss!

1. Ha skoj!
2. Gör ditt bästa i varje situation!
3. Lär dig något nytt varje dag!
4. Dela med dig och ta till dig av kunskap!
5. Agera alltid med respekt!
6. Bidra alltid till lagets bästa!
7. Skapa den arbetsplats du vill ha!
8. Visa alla kunder och deras fordon samma professionella bemötande!
9. Prioritera långsikta affärer framför kortsiktiga vinster!
10. Ta ansvar för din och dina kollegors hälsa!