Om släcka 2:or

Släcka 2:or
Det är inte längre nödvändigt för dig att göra ett återbesök på bilbesiktningen för att bevisa att avvikelser har åtgärdats. AlltiBil är ackrediterat för att både åtgärda avvikelser samt att rapportera dem till Transportstyrelsen. Med andra ord levererar vi bilen tillbaka till dig, besiktigad och körklar.

Vi tar hand om fel och brister på både ut- och insidan av din bil. Även anmärkningar på fjädring, bromsledningar och styrsystem. All information som erhålls eller skapas när kontrollarbetet genomförs betraktas som uppdragsgivarens egendom och skall behandlas med sekretess.

Undantag från ovan:
Den information som uppdragsgivaren gör allmänt tillgänglig. Den information som uppdragsgivaren kommit överens med kontrollorganet om att det får använda (t.ex. för att besvara ett klagomål). När det krävs enligt lag eller avtalats i kontrakt att kontrollorganet kan eller ska lämna ut konfidentiell information. Uppdragsgivaren meddelas skriftligen innan information lämnas.

Undantag:
Uppdragsgivaren ska inte meddelas om detta är förbjudet enligt lag. Sådan information om uppdragsgivaren som mottagits från andra källor än denne (t.ex. klagande, myndigheter) behandlas med sekretess.

Kontrollorganets personal är informerade om, införstådda med och försäkrar att vid kontrollarbete behandla uppgifter om kontrollerade objekt konfidentiellt samt att inte för utomstående avslöja den information som framkommer vid kontroller. Äganderätt skall skyddas.

Undertecknad försäkran om att följa gällande rutiner och regler, att inte låta sig påverkas av utomstående samt att inte för utomstående avslöja uppgifter om kontrollerade objekt är upprättad.

Tillbaka